• نتایج پروژه فراگیران فارسی زبان
1  یوسفی                             فاطمه                                                                  18
2 جلالی فر یحیی 19
3 حسینی بای سید حسن 18
4  برقعی شعیا 17
5 عارفی زهرا 19
6 رخشانی  سرور 16
7 رضائی فاطمه 16
8 دارینی نازنین 17
9 کابلی رضا 16
10 خورشید کلایی علی 18
11 میر عرب محمد 19
12 سلمانی ساناز 17
13 حسینی نفیسه سادات 18
14 هاشم نژاد سید رضا 16
15 زاهدی جواد 17
16 نظری کتولی حسین 18
17 میرشاهی  علی رضا 16
18 احمدی سعیده 16
19 شعبتنی رهبر زهرا 18
20 طاشی حبیب اله 17
21 حسینی مجید 19

 

برچسب ها:

نویسنده: admin
تاریخ: ۱۳۹۵,۱۰,۲۹
بازدید: 215
هنوز برای این مطلب نظری ارسال نشده
نام:
پست الکترونیک:
پیام: